FISU


Forsknings Informations Sikkerheds Udvalget (FISU) er et rådgivende forum, som arbejder med informationssikkerhed på tværs af Arts' institutter.

Center for Humanities Computing er en del af FISU og ISMS (Information Security Management Systems) og repræsenterer Arts i arbejdet med at øge viden om informationssikkerhed på AU og lokalt på Arts og Arts' Institutter.


Center for Humanities Computing contributors